Golgi Apparatus

Golgiapparat

Svensk definition

En packe tillplattade, små blåsor som medverkar i posttranslationsproduktionen och sorteringen av proteiner, genom att ta emot dem från det endoplasmatiska nätverket och vidarebefordra dem till sekretoriska mikrokärl, lysosomer eller cellmembranet. Proteiner förflyttas med hjälp av transportblåsor som knoppas av från det endoplasmatiska nätverket eller Golgiapparaten och smälter samman med Golgi, lysosomer eller cellmembranet.

Engelsk definition

A stack of flattened vesicles that functions in posttranslational processing and sorting of proteins, receiving them from the rough ENDOPLASMIC RETICULUM and directing them to secretory vesicles, LYSOSOMES, or the CELL MEMBRANE. The movement of proteins takes place by transfer vesicles that bud off from the rough endoplasmic reticulum or Golgi apparatus and fuse with the Golgi, lysosomes or cell membrane. (From Glick, Glossary of Biochemistry and Molecular Biology, 1990)

Svenska synonymer

Golgikomplex

Engelska synonymer

Apparatus, Golgi Golgi Complex Complex, Golgi