Endoplasmic Reticulum

Endoplasmatiskt nätverk

Svensk definition

Ett system av cisterner (vätskefyllda hålrum) i cytoplasman hos många celler. Ställvis går det endoplasmatiska nätverket i ett med plasmamembranet eller kärnhöljets yttermembran. Om nätverksmembranets ytor är täckta med ribosomer sägs det vara kornigt, annars sägs det vara glatt.

Engelsk definition

A system of cisternae in the CYTOPLASM of many cells. In places the endoplasmic reticulum is continuous with the plasma membrane (CELL MEMBRANE) or outer membrane of the nuclear envelope. If the outer surfaces of the endoplasmic reticulum membranes are coated with ribosomes, the endoplasmic reticulum is said to be rough-surfaced (ENDOPLASMIC RETICULUM, ROUGH); otherwise it is said to be smooth-surfaced (ENDOPLASMIC RETICULUM, SMOOTH). (King & Stansfield, A Dictionary of Genetics, 4th ed)

Svenska synonymer

Endoplasmatiskt retikel ER

Engelska synonymer

Reticulum, Endoplasmic Ergastoplasm