Endoplasmic Reticulum, Smooth

Endoplasmatisk nätverk, glatt

Svensk definition

En typ av endoplasmatiskt nätverk som saknar ribosomer på memebranytan. Det uppvisar en rad specialiserade metaboliska funktioner, bl a genom att ingå i steroidsyntesen, avgiftningsprocesser och glykogennedbrytning. Det släta endoplasmatiska retiklet i muskelceller kallas sarkoplasmatiskt nätverk.

Engelsk definition

A type of endoplasmic reticulum lacking associated ribosomes on the membrane surface. It exhibits a wide range of specialized metabolic functions including supplying enzymes for steroid synthesis, detoxification, and glycogen breakdown. In muscle cells, smooth endoplasmic reticulum is called SARCOPLASMIC RETICULUM.

Svenska synonymer

Glatt endoplasmatisk retikel

Engelska synonymer

Smooth Endoplasmic Reticulum Endoplasmic Reticulum, Agranular Agranular Endoplasmic Reticulum