Endoplasmic Reticulum, Rough

Endoplasmatisk nätverk, kornigt

Svensk definition

En typ av endoplasmatiskt nätverk där det finns polyribosomer på nätverksmembranens cytoplasmaytor. Denna retikeltyp är vanlig i celler som är specialiserade på proteinutsöndring, och dess huvudfunktion består i att separera proteiner för export från sådana avsedda för intracellulärt bruk.

Engelsk definition

A type of endoplasmic reticulum (ER) where polyribosomes are present on the cytoplasmic surfaces of the ER membranes. This form of ER is prominent in cells specialized for protein secretion and its principal function is to segregate proteins destined for export or intracellular utilization.

Svenska synonymer

Kornigt endoplasmatisk retikel

Engelska synonymer

Rough Endoplasmic Reticulum Endoplasmic Reticulum, Granular Granular Endoplasmic Reticulum