Intercellular Signaling Peptides and Proteins

Intercellulära, signalöverförande peptider och proteiner

Svensk definition

Reglerproteiner och -peptider som ugör signalmolekyler i den parakrina kommunikationsprocessen. De betraktas normalt som faktorer, uttryckta hos en cell, som receptorer på en närliggande cell reagerar på. De skiljer sig från hormoner huvudsakligen genom att deras verkan är lokal snarare än distal.

Engelsk definition

Regulatory proteins and peptides that are signaling molecules involved in the process of PARACRINE COMMUNICATION. They are generally considered factors that are expressed by one cell and are responded to by receptors on another nearby cell. They are distinguished from HORMONES in that their actions are local rather than distal.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Paracrine Peptide Factors Peptide Factors, Paracrine Paracrine Protein Factors Growth Factors Factors, Growth Growth Factor Factor, Growth