Cytokines

Cytokiner

Svensk definition

Proteiner utan antikroppsfunktion som utsöndras av inflammatoriska leukocyter och vissa icke-leukocytiska celler och som verkar som intercellulära mediatorer. De skiljer sig från vanliga hormoner genom att de produceras av ett flertal vävnads- eller celltyper snarare än av specialiserade körtlar. Vanligtvis har de lokal parakrin eller autokrin funktion istället för endokrin.

Engelsk definition

Non-antibody proteins secreted by inflammatory leukocytes and some non-leukocytic cells, that act as intercellular mediators. They differ from classical hormones in that they are produced by a number of tissue or cell types rather than by specialized glands. They generally act locally in a paracrine or autocrine rather than endocrine manner.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Cytokine