Interleukins

Interleukiner

Svensk definition

Lösliga faktorer som stimulerar tillväxtprocesser hos leukocyter och andra celltyper. De bidrar till ökning av cellproliferation och -differentiering, DNA-syntes, utsöndring av andra biologiskt aktiva molekyler och svar på immun- och inflammatorisk stimulering.

Engelsk definition

Soluble factors which stimulate growth-related activities of leukocytes as well as other cell types. They enhance cell proliferation and differentiation, DNA synthesis, secretion of other biologically active molecules and responses to immune and inflammatory stimuli.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Interleukin