Interleukin-1

Interleukin-1

Svensk definition

En löslig faktor som produceras av monocyter, makrofager och andra celler, och som aktiverar T-lymfocyter och förstärker deras svar på mitogener eller antigener. IL-1 består av två distinkta former, IL-1 alfa och IL-1 beta, som har samma funktioner, men utgör distinkta proteiner. De biologiska effekterna av IL-1 omfattar förmågan att ersätta makrofagbehovet för aktivering av T-celler. Faktorn skiljer sig från interleukin-2.

Engelsk definition

A soluble factor produced by MONOCYTES; MACROPHAGES, and other cells which activates T-lymphocytes and potentiates their response to mitogens or antigens. Interleukin-1 is a general term refers to either of the two distinct proteins, INTERLEUKIN-1ALPHA and INTERLEUKIN-1BETA. The biological effects of IL-1 include the ability to replace macrophage requirements for T-cell activation.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Interleukin 1 IL-1 T Helper Factor Lymphocyte-Activating Factor Lymphocyte Activating Factor Macrophage Cell Factor Epidermal Cell Derived Thymocyte-Activating Factor Epidermal Cell Derived Thymocyte Activating Factor Interleukin I