Interleukin-4

Interleukin-4

Svensk definition

En löslig faktor som produceras av aktiverade T-lymfocyter och ger upphov till tillväxt och differentiering av B-celler. Interleukin-4 inducerar uttryck av klass II-MHC och Fc-receptorer på B-celler. Det har också verkan på T-lymfocyter, mastceller och flera andra hematopoetiska celler, inklusive granulocyt-, megakaryocyt- och erytroidförelöpare, samt makrofager.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Interleukin 4 B-Cell Growth Factor-1 B Cell Growth Factor 1 B-Cell Growth Factor-I B Cell Growth Factor I B-Cell Proliferating Factor B Cell Proliferating Factor B-Cell Stimulating Factor-1 B Cell Stimulating Factor 1 B-Cell Stimulatory Factor 1 B-Cell Stimulatory Factor-1 BCGF-1 Binetrakin BSF-1 IL-4 IL4 Mast Cell Growth Factor-2 Mast Cell Growth Factor 2 MCGF-2 B Cell Stimulatory Factor-1 B Cell Stimulatory Factor 1