B-Lymphocytes

B-lymfocyter

Svensk definition

Lymfoida celler, även kallade B-celler, verksamma i det humorala immunförsvaret. B-cellerna är kortlivade och bildas i stora mängder i människokroppen. De har fått sitt namn pga likheten med celler fr ån fåglarnas bursa. Vid stimulering producerar B-cellerna antikroppar, dock endast av en sort, som sprids i kroppsvätskorna.

Engelsk definition

Lymphoid cells concerned with humoral immunity. They are short-lived cells resembling bursa-derived lymphocytes of birds in their production of immunoglobulin upon appropriate stimulation.

Svenska synonymer

B-celler

Engelska synonymer

B Lymphocytes B-Cell B Cell B-Cells B Cells Bursa-Dependent Lymphocytes Bursa Dependent Lymphocytes Bursa-Dependent Lymphocyte Lymphocyte, Bursa-Dependent Lymphocytes, Bursa-Dependent B-Lymphocyte B Lymphocyte