Receptors, Fc

Fc-receptorer

Svensk definition

Molekyler på ytan av en del B-lymfocyter, T-lymfocyter och makrofager som känner igen och binder till Fc-delen på immunglobulinmolekyler.

Engelsk definition

Molecules found on the surface of some, but not all, B-lymphocytes, T-lymphocytes, and macrophages, which recognize and combine with the Fc (crystallizable) portion of immunoglobulin molecules.

Svenska synonymer

Receptorer, Fc

Engelska synonymer

Fc Receptor Receptor, Fc Fc Receptors