Interleukin-13

Interleukin-13

Svensk definition

Ett cytokin från T-lymfocyter som medverkar till tillväxt, isotypväxling hos immunglobuliner och immunglobulinproduktion i omogna B-lymfocyter. Det tycks ha betydelse för regleringen av inflammatoriska reaktioner och immunsvar.

Engelsk definition

A cytokine synthesized by T-LYMPHOCYTES that produces proliferation, immunoglobulin isotype switching, and immunoglobulin production by immature B-LYMPHOCYTES. It appears to play a role in regulating inflammatory and immune responses.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

IL-13 Interleukin 13 IL 13 IL13