Interleukin-18

Interleukin-18

Svensk definition

Ett cytokin som strukturellt liknar IL-1 och funktionellt IL-12. Det förstärker den cytotoxiska verkan hos NK-celler och CT-lymfocyter och tycks spela en roll både som neuroimmunomodulerare och vid framkallande av slemhinneimmunitet.

Engelsk definition

A cytokine which resembles IL-1 structurally and IL-12 functionally. It enhances the cytotoxic activity of NK CELLS and CYTOTOXIC T-LYMPHOCYTES, and appears to play a role both as neuroimmunomodulator and in the induction of mucosal immunity.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Interleukin 18 IFN-gamma-Inducing Factor IL-18 Interferon-gamma Inducing Factor Inducing Factor, Interferon-gamma Interferon gamma Inducing Factor Interferon-gamma-Inducing Factor IFN-gamma Inducing Factor IFN gamma Inducing Factor Inducing Factor, IFN-gamma IL18