Interleukin-12

Interleukin-12

Svensk definition

Ett heterodimert cytokin som stimulerar till produktion av interferon-gamma i T-celler och NK-celler och som även inducerar differentiering av Th1-hjälparceller. Det medverkar till initiering av cellförmedlad immunitet.

Engelsk definition

A heterodimeric cytokine that plays a role in innate and adaptive immune responses. Interleukin-12 is a 70 kDa protein that is composed of covalently linked 40 kDa and 35 kDa subunits. It is produced by DENDRITIC CELLS; MACROPHAGES and a variety of other immune cells and plays a role in the stimulation of INTERFERON-GAMMA production by T-LYMPHOCYTES and NATURAL KILLER CELLS.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Natural Killer Cell Stimulatory Factor IL-12 Cytotoxic Lymphocyte Maturation Factor IL 12 IL-12 p70 Interleukin-12 p70 Interleukin 12 p70 Interleukin 12 IL12 Edodekin Alfa