Interferon-gamma

Gammainterferon

Svensk definition

Det dominerande interferonet som produceras av mitogen- eller antigenstimulerade lymfocyter. Det skiljer sig strukturellt från interferon typ 1 och har huvudsakligen immunreglerande verkan. Det har satts i samband med uttryck av klass II-histokompatibilitetsantigen i celler som normalt inte producerar sådana, vilket leder till autoimmun sjukdom.

Svenska synonymer

Quantiferon Interferon typ II

Engelska synonymer

gamma-Interferon Interferon, Immune Immune Interferon Type II Interferon Interferon, Type II Interferon Type II Interferon, gamma