Interleukin-15

Interleukin-15

Svensk definition

Ett cytokin som stimulerar tillväxt av T-lymfocyter och delar biologiska verkningsmekanismer med IL-2. Det kan även sätta igång tillväxt och differentiering bland B-lymfocyter.

Engelsk definition

Cytokine that stimulates the proliferation of T-LYMPHOCYTES and shares biological activities with IL-2. IL-15 also can induce proliferation and differentiation of B-LYMPHOCYTES.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

IL15 Interleukin 15 IL-15