Interleukin-5

Interleukin-5

Svensk definition

En faktor som främjar differentiering och aktivering av eosinofiler i hematopoesen. Den utlöser även en slutlig differentiering av aktiverade B-celler till Ig-producerande celler.

Engelsk definition

A cytokine that promotes differentiation and activation of EOSINOPHILS. It also triggers activated B-LYMPHOCYTES to differentiate into IMMUNOGLOBULIN-secreting cells.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Interleukin 5 BCGF-II Differentiation Factor, Eosinophil T-Cell-Replacing Factor T Cell Replacing Factor IL-5 IL5 T-Cell Replacing Factor Replacing Factor, T-Cell B-Cell Growth Factor-II B Cell Growth Factor II Eosinophil Differentiation Factor