Eosinophils

Eosinofila leukocyter

Svensk definition

Granulära (korniga) leukocyter med en kärna som oftast har två lober, sammanbundna med en tunn kromatintråd, och en cellmassa som innehåller grova, rundade och jämstora korn, som låter sig färgas av eosin.

Engelsk definition

Granular leukocytes with a nucleus that usually has two lobes connected by a slender thread of chromatin, and cytoplasm containing coarse, round granules that are uniform in size and stainable by eosin.

Svenska synonymer

Leukocyter, eosinofila

Engelska synonymer

Eosinophil