Interleukin-3

Interleukin-3

Svensk definition

En mångcellinje-tillväxtfaktor som utsöndras av lymfocyter, epitelceller och astrocyter, och som stimulerar till klonal tillväxt och differentiering av olika typer av blod- och vävnadsceller. Den kallas även multi-CSF och räknas som en hematopoetisk kolonistimulerande faktor.

Engelsk definition

A multilineage cell growth factor secreted by LYMPHOCYTES; EPITHELIAL CELLS; and ASTROCYTES which stimulates clonal proliferation and differentiation of various types of blood and tissue cells.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Interleukin 3 IL-3 Mast-Cell Colony-Stimulating Factor Multipotential Colony-Stimulating Factor Multipotential Colony Stimulating Factor Erythrocyte Burst-Promoting Factor Erythrocyte Burst Promoting Factor Burst-Promoting Factor, Erythrocyte Burst Promoting Factor, Erythrocyte Colony-Stimulating Factor 2 Alpha Colony-Stimulating Factor, Mast-Cell Colony Stimulating Factor, Mast Cell Colony-Stimulating Factor, Multipotential Colony Stimulating Factor, Multipotential Eosinophil-Mast Cell Growth-Factor Eosinophil Mast Cell Growth Factor Hematopoietin-2 Hematopoietin 2 P-Cell Stimulating Factor P Cell Stimulating Factor