Colony-Stimulating Factors

Kolonistimulerande faktorer

Svensk definition

Glykoproteiner som finns i en subfraktion av normal däggdjursplasma och urin. De stimulerar tillväxt av benmärgsceller i agarodlingar och bildande av granulocyt- och/eller makrofagkolonier. Faktorerna omfattar interleukin-3 (IL-3), granulocytkolonistimulerande faktor (G-CSF), makrofagkolonistimulerande faktor (M-CSF) och granulocyt-makrofagkolonistimulerande faktor (GM-CSF).

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Colony Stimulating Factors Colony-Stimulating Factor MGI-1 Protein MGI 1 Protein Myeloid Cell-Growth Inducer Cell-Growth Inducer, Myeloid Inducer, Myeloid Cell-Growth Myeloid Cell Growth Inducer Colony Stimulating Factor MGI-1 Macrophage-Granulocyte Inducer Inducer, Macrophage-Granulocyte Macrophage Granulocyte Inducer Protein Inducer MGI MGI, Protein Inducer