Interleukin-9

Interleukin-9

Svensk definition

En faktor som anses reglera hematopoesen. Den har visat sig öka tillväxten av mänskliga mastceller och megakaryoblastiska leukemiceller, samt hjälpar-T-cellkloner hos möss. IL-9 är ett glykoprotein med molekylvikt på 32-39 som produceras av T-celler och är mappat till kromosom 5 hos människa.

Engelsk definition

A multifunctional cytokine secreted by primarily by activated TH2 CELLS that may play a role as a regulator of allergic INFLAMMATION. It has been shown to enhance the growth and CELL DIFFERENTIATION of MAST CELLS, and can act on a variety of other immune cells.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Interleukin 9 T-Cell Growth Factor P40 T Cell Growth Factor P40 P40 T-Cell Growth Factor P40 T Cell Growth Factor IL-9 IL9