Interleukin-33

Interleukin-33

Svensk definition

En medlem av proteinfamiljen interleukin-1 involverad i mognaden av TH2-celler och aktiveringen av mastceller, basofiler, eusinofila leukocyter och naturliga mördarceller. Den produceras även av endotelceller och fibroblaster där den kan fungera som ett alarmin för att anpassa immunsvar och inflammatoriska svar i vävnadsskada.

Svenska synonymer

IL-33

Engelska synonymer

Interleukin 33 IL33 IL-33