Fibroblasts

Fibroblaster

Svensk definition

Bindvävsceller som utsöndrar en extracellulär massa rik på kollagen och andra makromolekyler.

Engelsk definition

Connective tissue cells which secrete an extracellular matrix rich in collagen and other macromolecules.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Fibroblast