Interleukin-8

Interleukin-8

Svensk definition

Ett cytokin som aktiverar neutrofiler och attraherar neutrofiler och T-lymfocyter. Det frisätts av flera olika celltyper, bl a monocyter, makrofager, T-lymfocyter, fibroblaster, endotelceller, samt keratinocyter genom inflammatorisk stimulering. IL-8 är en medlem av superfamiljen beta-tromboglobuliner och strukturellt besläktad med trombocytfaktor 4.

Engelsk definition

A member of the CXC chemokine family that plays a role in the regulation of the acute inflammatory response. It is secreted by variety of cell types and induces CHEMOTAXIS of NEUTROPHILS and other inflammatory cells.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Interleukin 8 IL8 Monocyte-Derived Neutrophil Chemotactic Factor Neutrophil Activation Factor Neutrophil-Activating Peptide, Lymphocyte-Derived Lymphocyte-Derived Neutrophil-Activating Peptide Neutrophil Activating Peptide, Lymphocyte Derived Neutrophil-Activating Peptide, Monocyte-Derived Monocyte-Derived Neutrophil-Activating Peptide Neutrophil Activating Peptide, Monocyte Derived Alveolar Macrophage Chemotactic Factor-I Alveolar Macrophage Chemotactic Factor I AMCF-I Anionic Neutrophil-Activating Peptide Anionic Neutrophil Activating Peptide Neutrophil-Activating Peptide, Anionic Peptide, Anionic Neutrophil-Activating Chemokine CXCL8 CXCL8, Chemokine Chemokines, CXCL8 CXCL8 Chemokines Chemotactic Factor, Macrophage-Derived Chemotactic Factor, Macrophage Derived Macrophage-Derived Chemotactic Factor Chemotactic Factor, Neutrophil Neutrophil Chemotactic Factor Chemotactic Factor, Neutrophil, Monocyte-Derived CXCL8 Chemokine Chemokine, CXCL8 Granulocyte Chemotactic Peptide-Interleukin-8 Chemotactic Peptide-Interleukin-8, Granulocyte Granulocyte Chemotactic Peptide Interleukin 8 IL-8