Interleukin-7

Interleukin-7

Svensk definition

Hematopoetisk tillväxtfaktor som främjar utveckling av förelöpare till B-celler och har mitogen samverkan med Interleukin-2 vid aktivering av T-celler. Den produceras av benmärgens stromaceller.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Interleukin 7 IL7 Lymphopoietin-1 Lymphopoietin 1 IL-7