Amyloid beta-Peptides

Amyloid beta-peptider

Svensk definition

Ett 4 kD-protein, bestående av 39-43 aminosyror, som uttrycks av en gen på kromosom 21. Det är den huvudsakliga proteinsubenheten i amyloida kärl- och plackfilament hos personer med Alzheimers sjukdom och hos äldre med Downs syndrom (trisomi 21). Proteinet uppträder företrädesvis i nervsystemet.

Engelsk definition

Peptides generated from AMYLOID BETA-PEPTIDES PRECURSOR. An amyloid fibrillar form of these peptides is the major component of amyloid plaques found in individuals with Alzheimer's disease and in aged individuals with trisomy 21 (DOWN SYNDROME). The peptide is found predominantly in the nervous system, but there have been reports of its presence in non-neural tissue.

Svenska synonymer

Alzheimer beta-protein Amyloid beta-protein

Engelska synonymer

Amyloid beta Peptides beta-Peptides, Amyloid Alzheimer beta-Protein Alzheimer beta Protein beta-Protein, Alzheimer Alzheimer's ABP ABP, Alzheimer's Alzheimer ABP Alzheimers ABP Alzheimer's Amyloid Fibril Protein beta-Amyloid Protein Protein, beta-Amyloid beta Amyloid Protein Amyloid beta-Peptide Amyloid beta Peptide beta-Peptide, Amyloid Amyloid beta-Protein Amyloid beta Protein beta-Protein, Amyloid Amyloid beta-Proteins Amyloid beta Proteins beta-Proteins, Amyloid Amyloid Fibril Protein, Alzheimer's Amyloid Protein A4 Protein A4, Amyloid beta Amyloid Amyloid, beta Amyloid AD-AP AD-AP, Amyloid Amyloid AD AP