Antigens, Heterophile

Heterofila antigener

Svensk definition

Antigener som antingen stimulerar bildande av eller binder till heterofila antikroppar. De utgörs av korsreagerande antigener som förekommer i fylogenetiskt obesläktade arter.

Engelsk definition

Antigens stimulating the formation of, or combining with heterophile antibodies. They are cross-reacting antigens found in phylogenetically unrelated species.

Svenska synonymer

Antigener, heterofila Antigener, heterologa Heterologa antigener

Engelska synonymer

Antigens, Heterogenetic Heterophile Antigens Antigens, Xenogeneic Xenogeneic Antigens H-D Antigens Antigens, H-D H D Antigens Antigens, Xenogenic Xenogenic Antigens Heteroantigens Antigens, Heterologous Heterologous Antigens Paul-Bunnell Antigens Antigens, Paul-Bunnell Paul Bunnell Antigens Xenoantigens Antigens, Heterophil Heterophil Antigens Heterogenetic Antigens Hanganutziu-Deicher Antigens Antigens, Hanganutziu-Deicher Hanganutziu Deicher Antigens