Forssman Antigen

Forssmanantigen

Svensk definition

Ett glykolipidiskt, icke artspecifikt antigen, som utlöser produktion av fårantihemolysin. Det förekommer på vävnadsceller hos många arter, men saknas hos människor. Antigenet påträffas i många infektionsframkallande organismer.

Engelsk definition

A glycolipid, cross-species antigen that induces production of antisheep hemolysin. It is present on the tissue cells of many species but absent in humans. It is found in many infectious agents.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Antigen, Forssman