Antigens, Bacterial

Bakteriella antigener

Svensk definition

Ämnen med antigena egenskaper från bakterier.

Engelsk definition

Substances elaborated by bacteria that have antigenic activity.

Svenska synonymer

Antigener, bakteriella

Engelska synonymer

Bacterial Antigens Bacterial Antigen Antigen, Bacterial