Bacterial Proteins

Bakterieproteiner

Svensk definition

Proteiner förekommande hos någon bakterieart.

Engelsk definition

Proteins found in any species of bacterium.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Bacterial Gene Product Bacterial Gene Products Bacterial Gene Protein Protein, Bacterial Bacterial Protein Gene Product, Bacterial Gene Products, Bacterial Gene Protein, Bacterial Gene Proteins, Bacterial Proteins, Bacterial Bacterial Gene Proteins