Isoantigens

Isoantigener

Svensk definition

Antigener som förekommer i alternativa former (alleler) inom en och samma art. När ett isoantigen påträffas hos artsmedlemmar som saknar det, så utlöses ett immunsvar. Typiska isoantigener är blodgruppsantigenerna.

Engelsk definition

Antigens that exist in alternative (allelic) forms in a single species. When an isoantigen is encountered by species members who lack it, an immune response is induced. Typical isoantigens are the BLOOD GROUP ANTIGENS.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Isoantigen Alloantigens Alloantigen