Antigen-Antibody Complex

Antigen-antikroppskomplex

Svensk definition

Det aggregat som bildas när antigen- och antikroppsmolekyler förenas. Vävnadsskador till följd av avsättning av stora antigen-antikroppskomplex orsakar immunkomplexsjukdomar.

Engelsk definition

The complex formed by the binding of antigen and antibody molecules. The deposition of large antigen-antibody complexes leading to tissue damage causes IMMUNE COMPLEX DISEASES.

Svenska synonymer

Immunkomplex

Engelska synonymer

Antigen Antibody Complex Complex, Antigen-Antibody Immune Complex Complex, Immune Antigen-Antibody Complexes Antigen Antibody Complexes Complexes, Antigen-Antibody Immune Complexes Complexes, Immune