Antibodies

Antikroppar

Svensk definition

Immunglobulinmolekyler (proteiner), vars specifika aminosyrasekvenser får dem att reagera endast med de antigen som utlöste deras syntetisering i celler i lymfocytserien (i sht plasmaceller), eller me d närbesläktade antigen. Antikroppar klassificeras efter sitt sätt att verka: agglutininer, hemolysiner, opsoniner, precipitiner m fl.

Engelsk definition

Immunoglobulin molecules having a specific amino acid sequence by virtue of which they interact only with the ANTIGEN (or a very similar shape) that induced their synthesis in cells of the lymphoid series (especially PLASMA CELLS).

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Inga engelska synonymer finns.