Immunoglobulin Isotypes

Immunglobulinisotyper

Svensk definition

De immunglobulinklasser som återfinns hos någon djurart. Hos människor finns det nio klasser som vandrar i fem olika grupper vid elektrofores. Var och en av dem består av två lätta och två tunga proteinkedjor, och varje grupp har sina utmärkande strukturella och funktionella egenskaper.

Engelsk definition

The classes of immunoglobulins found in any species of animal. In man there are nine classes that migrate in five different groups in electrophoresis; they each consist of two light and two heavy protein chains, and each group has distinguishing structural and functional properties.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Isotypes, Immunoglobulin Immunoglobulin Classes Classes, Immunoglobulin Antibody Classes Classes, Antibody Ig Isotypes Isotypes, Ig