Immunoglobulin M

Immunglobulin M

Svensk definition

En immunglobulinklass med mykedjor. IgM kan fixera komplement. Beteckningen har givits pga den höga molekylvikten; ursprungligen benämndes proteinet makroglobulin.

Engelsk definition

A class of immunoglobulin bearing mu chains (IMMUNOGLOBULIN MU-CHAINS). IgM can fix COMPLEMENT. The name comes from its high molecular weight and originally being called a macroglobulin.

Svenska synonymer

IgM IgM2 IgM1

Engelska synonymer

IgM IgM Antibody Antibody, IgM Gamma Globulin, 19S 19S Gamma Globulin IgM2 IgM1