Autoantibodies

Autoantikroppar

Svensk definition

Antikroppar riktade mot kroppsegna antigener, dvs mot normala vävnadsdelar.

Engelsk definition

Antibodies that react with self-antigens (AUTOANTIGENS) of the organism that produced them.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Inga engelska synonymer finns.