Antibodies, Antineutrophil Cytoplasmic

Antineutrofila cytoplasmaantikroppar

Svensk definition

Autoantikroppar riktade mot cytoplasmakomponenter i polymorfonukleära leukocyter eller monocyter. De används som specifika markörer för Wegeners granulomatos och andra sjukdomar. Deras fysiopatologisk a roll är dock inte klarlagd.

Svenska synonymer

c-ANCA p-ANCA

Engelska synonymer

Anti-Neutrophil Cytoplasmic Antibody Anti Neutrophil Cytoplasmic Antibody Antibody, Anti-Neutrophil Cytoplasmic Cytoplasmic Antibody, Anti-Neutrophil Antineutrophil Cytoplasmic Antibodies Cytoplasmic Antibodies, Antineutrophil Anti-Neutrophil Cytoplasmic Antibodies Anti Neutrophil Cytoplasmic Antibodies Antibodies, Anti-Neutrophil Cytoplasmic Cytoplasmic Antibodies, Anti-Neutrophil ANCA Antineutrophil Cytoplasmic Antibody Antibody, Antineutrophil Cytoplasmic Cytoplasmic Antibody, Antineutrophil c-ANCA c ANCA p-ANCA p ANCA