Antigen-Antibody Reactions

Antigen-antikroppsreaktioner

Svensk definition

Reaktioner som uppstår till följd av antigen-antikroppskomplexbildning och leder till svullnad och inflammation.

Engelsk definition

The processes triggered by interactions of ANTIBODIES with their ANTIGENS.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Antigen Antibody Reactions Antigen-Antibody Reaction Reaction, Antigen-Antibody Reactions, Antigen-Antibody