Equipment Contamination

Utrustningsförorening

Svensk definition

Förekomst av smittämnen på instrument, proteser eller andra icke-levande föremål.

Engelsk definition

The presence of an infectious agent on instruments, prostheses, or other inanimate articles.

Svenska synonymer

Förorenad utrustning

Engelska synonymer

Contamination, Equipment Contaminations, Equipment Equipment Contaminations