Consumer Product Safety

Konsumentskydd

Svensk definition

Den totala summan av mätningar och reglerande policyer som antagits för att försäkra sig om en säker användning av konsumentprodukter.

Engelsk definition

The sum total of measures taken and regulatory policies enacted to ensure the safe use of consumer products.

Svenska synonymer

Produktsäkerhet Produktgodkännande

Engelska synonymer

Safety, Consumer Product Product Safety, Consumer Product Approval Product Approvals