Drug Contamination

Läkemedelsförorening

Svensk definition

Förekomst av organismer eller annat främmande material i farmaceutiska preparationer som därmed blir förorenade.

Engelsk definition

The presence of organisms, or any foreign material that makes a drug preparation impure.

Svenska synonymer

Läkemedelskontaminering

Engelska synonymer

Contamination, Drug Drug Contaminations Drug Contamination, Microbial Contamination, Microbial Drug Contaminations, Microbial Drug Drug Contaminations, Microbial Microbial Drug Contamination Microbial Drug Contaminations Drug Impurity Drug Impurities Impurity, Drug Drug Contamination, Chemical Chemical Drug Contamination Chemical Drug Contaminations Contamination, Chemical Drug Contaminations, Chemical Drug Drug Contaminations, Chemical Drug Contamination, Physical Contamination, Physical Drug Contaminations, Physical Drug Drug Contaminations, Physical Physical Drug Contamination Physical Drug Contaminations Drug Adulteration Adulteration, Drug Drug Adulterations