Emergencies

Akuta situationer

Svensk definition

Situationer eller tillstånd där det föreligger stor risk för invalidiserande eller omedelbart livshotande följder, eller som kräver första hjälpeninsats eller annat omedelbart ingripande.

Engelsk definition

Situations or conditions requiring immediate intervention to avoid serious adverse results.

Svenska synonymer

Kritiska situationer Nödlägen

Engelska synonymer

Emergency