Social Medicine

Socialmedicin

Svensk definition

En medicinsk inriktning som berör sociala och miljömässiga faktorer i fråga om uppkomst, prevention och behandling av sjukdomar.

Engelsk definition

A branch of medicine concerned with the role of socio-environmental factors in the occurrence, prevention and treatment of disease.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Medicine, Social