Equipment Reuse

Återanvändning av utrustning

Svensk definition

Upprepad användning av utrustning, instrument, artiklar eller annat material, oberoende av tillverkarens avsikter vad gäller användning eller hållbarhet. Återanvändning av vätskor eller lösningar omfattas inte.

Engelsk definition

Further or repeated use of equipment, instruments, devices, or materials. It includes additional use regardless of the original intent of the producer as to disposability or durability. It does not include the repeated use of fluids or solutions.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Reuse, Equipment Recycling, Equipment Equipment Recycling Equipment Reusability Reusability, Equipment Product Recycling Recycling, Product