Disease Transmission, Infectious

Sjukdomsöverföring

Svensk definition

Spridning av infektionssjukdom eller sjukdomsalstrande organismer. När överföringen sker inom samma art kan överföringen vara horisontell eller vertikal.

Svenska synonymer

Smittspridning Horisontell sjukdomsöverföring Horisontell smittspridning Endemisk smittspridning Endemisk sjukdomsöverföring

Engelska synonymer

Pathogen Transmission Transmission, Pathogen Transmission, Infectious Disease Infectious Disease Transmission Communicable Disease Transmission Disease Transmission, Communicable Transmission, Communicable Disease Infection Transmission Transmission, Infection Transmission of Infectious Disease Infectious Disease Transmission, Horizontal Horizontal Transmission of Infectious Disease Pathogen Transmission, Horizontal Horizontal Transmission of Infection Infection Horizontal Transmission Infection Transmission, Horizontal Community Transmission Community Transmissions Transmissions, Community Community Spread Person-to-Person Transmission Person to Person Transmission Transmission, Person-to-Person Droplet Transmission of Infectious Disease Droplet Transmission, Infectious Disease Infectious Disease Droplet Transmission Autochthonous Transmission Autochthonous Transmissions Transmission, Autochthonous Transmissions, Autochthonous Close-Contact Transmission Close Contact Transmission Close-Contact Transmissions Transmission, Close-Contact Close-Contact Infectious Disease Transmission Close Contact Infectious Disease Transmission