Genetics, Microbial

Genetik, mikrobiell

Svensk definition

En underavdelning av genetiken som är inriktad på genetiska mekanismer och processer hos mikroorganismer.

Engelsk definition

A subdiscipline of genetics which deals with the genetic mechanisms and processes of microorganisms.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Microbial Genetics Genetic, Microbial Microbial Genetic