Laboratory Animal Science

Försöksdjursvetenskap

Svensk definition

Vetenskap och teknik, inriktade på anskaffning, avel, skötsel och vård, och urval av djur för biomedicinsk forskning.

Engelsk definition

The science and technology dealing with the procurement, breeding, care, health, and selection of animals used in biomedical research and testing.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Animal Science, Laboratory Animal Sciences, Laboratory Laboratory Animal Sciences Science, Laboratory Animal Sciences, Laboratory Animal