Photobiology

Fotobiologi

Svensk definition

En gren av biologin som är inriktad på studier av ljusets effekter på levande organismer.

Engelsk definition

The branch of biology dealing with the effect of light on organisms.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Inga engelska synonymer finns.