Sociobiology

Socialbiologi

Svensk definition

Jämförande studier i social organisation hos djur och människor, med särskilt fokus på deras genetiska grund och evolutionshistoria. (Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary, 10:e uppl.)

Engelsk definition

The comparative study of social organization in animals including humans, especially with regard to its genetic basis and evolutionary history. (Merriam-Webster's Collegiate Dictionary, 10th ed)

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Inga engelska synonymer finns.