Parasitology

Parasitologi

Svensk definition

Omfattar studier av parasiternas struktur, uppväxt, funktion, genetik och reproduktion samt parasitsjukdomar.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Medical Parasitology Parasitology, Medical